Om Syddan A/S | Kontakt
54 78 14 00 |

EU-krav kræver fjernaflæsning af forbrugsmålere

 

Alle forbrugsmålere skal i fremtiden være fjernaflæste, og forbrugerne (lejerne) skal have adgang til opdaterede forbrugsdata.

Det betyder nye krav til forbrugsmålerne.

Nye krav til fjernaflæsning af forbrugsmålere

Af EU´s Energi Effektiviserings Direktiv (EED), der trådte i kraft 25. december 2018, fremgår, at vi skal blive endnu bedre til at spare på energi og ressourcer. Det betyder bl.a. at alle forbrugsmålere i fremtiden skal være fjernaflæste, og forbrugerne (lejerne) skal have adgang til opdaterede forbrugsdata.

Erfaringer viser, at det reducerer det samlede forbrug, når hver enkelt forbruger (lejer) får adgang til at kunne følge sine egne forbrugsdata.

Det betyder, at det vil være nødvendigt at installere forbrugsmålere til både el, vand og varme, som kan fjernaflæses.

Fordelen ved fjernaflæsning er, at alle forbrugsdata kan blive visualiseret via en app eller onlineløsning, og forbrugeren (lejeren) kan derfor følge sit eget forbrug. De bliver derfor mere bevidste om deres forbrug, og de vil hurtigt kunne reagere, hvis de kan se, at deres forbrug stiger kraftigt f.eks. hvis deres toilet løber.

Overgangen til at alle forbrugsmålere skal være fjernaflæste fra 1. januar 2027, er blevet opdelt i tre faser:

 

Fase 1: Fjernaflæste målere ved totalinstallation og renoveringer

 

Fra 25. oktober 2020 vil det være et krav, at der bliver monteret fjernaflæste forbrugsmålere ved totalinstallation og renoveringer.

Herudover skal alle målere, altså både forbrugsmålere der aflæses på selve måleren og fjernaflæste målere, allerede fra tredje kvartal 2020 aflæses mindst 2 gange årligt, medmindre forbrugeren (lejeren) har valgt digital afregning og dermed har krav på kvartalsvis aflæsning.

 

Fase 2: Månedlig aflæsning af alle fjernaflæste målere

 

Fra 1. januar 2022 skal alle fjernaflæste forbrugsmålere, som minimum, aflæses en gang om måneden. Forbrugeren (lejeren) skal samtidig løbende have mulighed for at kunne se sine opdaterede forbrugsdata, når de ønsker det.

 

Fase 3: Alle forbrugsmålere skal være fjernaflæste

 

Fra 1. januar 2027 træder stramningen endeligt i kraft. Alle forbrugsmålere skal på dette tidspunkt være udskiftet til fjernaflæste forbrugsmålere.

Har du spørgsmål til ovennævnte, er du meget velkommen til at kontakte Steen Lundstrøm på steen@syddan.dk eller 54 62 14 01.

Info

SYDDAN A/S
Hjulsporet 27
4930 Maribo

54 78 14 00
info@syddan.dk

Kort