Om Syddan A/S | Kontakt
54 78 14 00 |

On-line adgang

Vi tilbyder gratis onlineadgang til administrationen 24 timer i døgnet til alle vores ejendomme. Denne adgang er en fuldt integreret del af alle vores ydelser og daglige administrative processer. Online ejendomsadministration giver den samme fleksibilitet som homebanking og gør det lettere at sidde i bestyrelse eller være ejendomsejer.
Vores online system hjælper bestyrelsen eller ejendomsejer i det daglige arbejde og understøtter samarbejdet med administrator.

Udvalgte funktioner fra vores intranet
Hver ejendom får sit eget intranet med bl.a. nedenstående funktioner:
1. Dagligt opdateret bogholderi
2. Kontokort for alle konti med scannet kopier af betalte regninger.
3. Opdateret beboerliste der viser hvem der ejer eller bor i hvilke enheder og oplysninger om evt. adresse uden for ejendommen.
4. Online dokumentarkiv vedligeholdt af administrator med alle ejendommens nøgledokumenter.
5. Fælles adressebog for ejendommens kontakter.

Hvorfor vælge os
1. Vi har markedets førende online-løsning med en personlig sikker adgang til alle bestyrelsesmedlemmer og beboere og avancerede funktioner som ingen andre administratorer tilbyder.
2. Vi har fagligt dygtige rådgivere og en veluddannet stab, som ikke blot ønsker at administrere, men som også sætter en ære i at levere en kvalificeret rådgivning.
3. Vi tilbyder en komplet løsning som, ud over en omfattende økonomisk og juridisk rådgivning, indeholder alle de ydelser en almindelig forening/ejendom skal have på et år og som dermed giver en høj økonomisk sikkerhed for udgiften til administrator.

Skift af administrator
Et sikkert og smidigt forløb
Nedenfor følger en handlingsplan og proces for skift til Syddan A/S.

Valg af administrator
og afklaring af aftalemæssige forhold
Valg af ny administrator sker som oftest på en generalforsamling idet bestyrelsen forinden vil modtage tilbud fra aktører i branchen og tage stilling til, hvilket firma der ønskes indstillet. I nogle foreninger kan bestyrelsen skifte administrator, uden forudgående vedtagelse på en generalforsamling.
Afholdelse af generalforsamling
og vedtagelse af ny administrator
Der indkaldes til en generalforsamling med henblik på valg af ny administrator. Syddan A/S deltager i det omfang bestyrelsen ønsker det (dirigent, referent mv.) og præsenterer Syddan A/S og processen med administratorskifte for øvrige beboere i foreningen. 

Aftaleindgåelse
Herunder opsigelse af tidl. administratoraftale.
Når Syddan A/S er valgt, forhandles den endelige aftale på plads. Administrationsaftalen underskrives og aftale med tidligere administrator opsiges. 
Syddan A/S afklarer praktiske forhold omkring bank, betalinger, Nets, fuldmagter mv. og står til rådighed for juridisk, administrativ og økonomisk rådgivning uagtet at administrationsperioden ikke er startet endnu. 

Opstart af administration
Og overlevering fra tidligere administrator
Foreningen får tildelt en administrator, som vil agere kontaktperson for alle foreningens medlemmer.  Ny administrator vil tage kontakt til tidl. administrator for at rekvirere materiale på foreningen, herunder vedtægter, regnskaber, forsikringspolice mv.. 

Når materiale fra tidl. administrator er modtaget, vil ny administrator indkalde bestyrelsen til et opstartsmøde, hvor administrative procedurer, herunder bl.a. procedure for overdragelser,  kontakt med bestyrelse, vicevært og evt. vaskeri gennemgås. 

Modtagelse af materiale
Herunder åbningsbalance med bogholderi til dato
Efter modtagelse af materiale fra tidligere administrator, gennemgås dette og dokumenter skannes. Bogholderiet for året til dato afstemmes og lægges ind i vort administrationssystem. Dermed bliver foreningens driftsøkonomi også tilgængelig på intranettet.

Ny adresse meldes til CVR, Webreg, SKAT, leverandører mv.  

Afslutning
Når ovenstående er på plads, foretages en række omfattende kontroller af foreningens forhold. Bl.a. gennemgås arealer, indskud, sammenlægninger, lejekontrakter, erhvervslejeforhold, rykkerkoder, mæglerbesvarelse, procedure vedr. handler mv. Desuden kontrolleres forsikringsforhold og alternativt tilbud indhentes for at kontrollere at foreningen har de bedste forsikringsvilkår.

Få et tilbud
Syddan A/S tilbyder dig online at udarbejde et vejledende tilbud for netop din ejendom. Vælg hvilken type ejendom du ønsker tilbud på:
Andelsboligforening
Ejerforening
Udlejningsejendom / Investeringsejendom

Info

SYDDAN A/S
Hjulsporet 27
4930 Maribo

54 78 14 00
info@syddan.dk

Kort