Om Syddan A/S | Kontakt
54 78 14 00 |
  • Syddan 001

Selvbetjening

Log på intranet
På Syddan A/S hjemmeside har bestyrelsesmedlemmer og ejendomsejere adgang til et intranet for ejendommen. Kun bestyrelsesmedlemmer og ejere kan oprettes som brugere.
Hvis du allerede har et login, kan du bruge login-formularen øverst til højre. Hvis ikke så send en mail til info@syddan.dk , så sørger vi for at du bliver oprettet.

Skadesanmeldelse
Er der opstået en skade på ejendommen, som du er i tvivl om, eller ved er dækningsberettiget, kan du meddele skaden til os på forsikring@syddan.dk

Registrer din email
Voldsomt stigende omkostninger til porto og forringelser i postsystemet gør, at vi i stigende grad bruger e-mail til udsendelse af breve og andet materiale til vores kunder. Flere af vores kunder har valgt at gå helt over til digital kommunikation, og da vi i forvejen arbejder med digitale arkiver, er vi meget glade for denne udvikling. Samtidig oplever de fleste at få en bedre service ved at modtage materiale og korrespondance elektronisk.
Hvis vi skal kommunikere, har vi brug for din e-mailadresse og vi beder dig meddele os denne på mail@syddan.dk

Fremsendelse af elektroniske faktuaer
Syddan A/S ønsker som udgangspunkt kun at modtage fakturaer til såvel Syddan A/S samt vore kunder elektronisk.

Elektronisk faktura kan sendes til:
faktura@syddan.dk

Indsendelse af betalingsbilag
Hos Syddan A/S ønsker vi som udgangspunkt kun at modtage bilag pr. e-mail i PDF-format.
Elektronisk faktura kan sendes til faktura@syddan.dk

Info

SYDDAN A/S
Hjulsporet 27
4930 Maribo

54 78 14 00
info@syddan.dk

Kort