Om Syddan A/S | Kontakt
54 78 14 00 |

Værd at vide

Sådan lejer du en bolig

Sådan lejer du en bolig

Ledige lejemål bliver annonceret på vores hjemmeside, som bliver opdateret løbende.

Er du interesseret i at deltage i fremvisningen, skal du via vores hjemmeside tilmelde dig.

Hvis du efter fremvisning af lejemålet fortsat er interesseret i at leje, skal du kontakte vort kontor dagen efter mellem kl. 10 – 12 og oplyse dette. Hvis der er mere end 1, som er interesseret i at leje lejligheden, vil der blive foretaget lodtrækning, og vort kontor kontakter den, som har været heldig at få lejligheden. Bliver du ikke kontaktet kan du forvente at lejligheden er udlejet til anden side.

Vort kontor fremsender indenfor 3 dage en lejekontrakt samt en vejledning til lejekontrakten.

Det er meget vigtigt at du læser vejledningen til lejekontrakten, således at du er velinformeret.

Når du modtager din lejekontrakt, er den ledsaget af et indbetalingskort, som skal benyttes til indbetaling af depositum, forudbetalt leje samt husleje m.v. jf. lejekontraktens § 4. Beløbet skal være indbetalt senest 8 dage efter modtagelsen af lejekontrakten, da lejemålet ellers bliver udlejet til anden side.

Lejekontrakten skal ligeledes returneres til vort kontor i underskrevet stand senest 8 dage efter modtagelsen af lejekontrakten, da lejemålet ellers bliver udlejet til anden side.

Har du mangler ved din bolig

Har du mangler ved din bolig

Såfremt din bolig er behæftet med fejl eller mangler, er det vigtigt at du skriftligt meddeler dette til vort kontor senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse, således at du ikke hæfter for disse mangler ved fraflytning. (Lejelovens § 14)

Det er ved indflytningen særdeles vigtigt, at du husker at få aflæst lejemålets elmåler, og giver Syddan A/S oplysning om målernummer og målerstand.

Sådan opsiger du dit lejemål

Sådan opsiger du dit lejemål

Når du ønsker at opsige din lejlighed skal du fremsendes en skriftlig opsigelse til vort kontor.
Opsigelsen kan fremsendes både ved mail eller brev.

Opsigelsesvarslet er 3 måneder. Der skal betales leje m.v. i opsigelsesperioden.

Hvis du ønsker at fraflytte inden opsigelsesvarslets udløb, skal du meddele dette til vores kontor, som i så fald vil bestræbe sig på at genudleje lejemålet hurtigst muligt.

I forbindelse med din fraflytning skal der foretages fraflytningssyn. Fraflytningssynet vil ske, når du er fraflyttet lejemålet.

Cirka 1 md. efter opsigelsesperioden er udløbet eller lejemålet er genudlejet, vil du modtage en foreløbig afregning i hvilken dit depositum/forudbetalt leje vil være modregnet.

Vi skal gøre opmærksom på, at endelig afregning først kan ske ved den årlige udarbejdelse af forbrugsregnskabet.

Til brug for afregning, bedes den fremtidige adresse oplyst.

I forbindelse med fraflytning skal alle nøgler til lejemålet afleveres på vort kontor.

I øvrigt henvises til Lejelovens bestemmelser ved fraflytning.

At bo til leje

At bo til leje

I forbindelse med, at du nu har valgt at bo til leje, er der en række forhold, som vi gerne vil informere dig om.

Når du bor til leje, betaler du en leje til udlejer, medens denne betaler ejendommens driftsudgifter m.v. Disse driftsudgifter har det med at stige, hvorfor du må påregne, at sådanne stigninger tillægges din husleje, ved at vi sender dig en lejeforhøjelse en gang om året.

En gang årligt bliver der udarbejdet forbrugsregnskaber. Ved regnskabsårets afslutning bliver du kontaktet af forbrugsaflæsningsfirmaet, som foretager aflæsninger i hele ejendommen. For at få en korrekt fordeling af forbruget, er det meget vigtigt at alle lejere i ejendommen er hjemme, når denne aflæsning foretages.

Når vort kontor modtager årsafregningen fra forsyningsselskabet, cirka 1 til 2 måneder efter årsafslutningen, bliver regningen fra forsyningsselskabet, samt oplysninger om lejernes indbetalte aconto beløb sendt til varmeaflæsningsfirmaet.

Varmeaflæsningsfirmaet udarbejder herefter forbrugsregnskabet for de enkelte lejemål. Når vort kontor modtager forbrugsregnskabet fra varmeaflæsningsfirmaet bliver dette indtastet i vort EDB-system, hvorefter opgørelserne bliver fremsendt til nuværende og tidligere beboere.

Som du kan læse af ovenstående er arbejdsgangen i forbindelse med udarbejdelsen af forbrugsregnskabet stort. Du må derfor påregne, at der kan gå op til 5 måneder fra forbrugsåret er afsluttet, til du modtager det endelige forbrugsregnskab.

Af administrative hensyn bliver eventuelle efter- eller tilbagebetalinger opkrævet eller modregnet i den almindelige opkrævning af leje m.v.

Vor rådgivning

Vor rådgivning

Aktiv rådgivning er et nøgleord for SYDDAN A/S.

Men vor rådgivning er ikke alene begrænset til vore administrationsklienter.

SYDDAN A/S løser også enkeltopgaver, såsom varslinger og finansieringsopgaver, ligesom vi ofte rådgiver i økonomiske rekonstruktioner.

Et tæt samarbejde med vore klienters juridiske og økonomiske rådgivere er også her basis for de optimale resultater.

Så let skifter du administrator

Så let skifter du administrator

Så let flytter du administrationen til os.

Mange tror desværre, at det er mere besværligt at skifte ejendomsadministrator. Hvis du vælger os, vil vi sørge for, at skiftet sker så enkelt og smertefrit som overhovedet muligt.

Der kan være forskel på den præcise procedure afhængig af, om du repræsenterer en andelsboligforening, ejerforening, udlejning, erhverv m.m. Men nedenstående forløb skal i alle tilfælde gennemføres som følge af generalforsamlingsbeslutning:

  1. Indgåelse af kontrakt med Syddan A/S.
  2. Opsigelse af nuværende administrationskontrakt – denne opgave påtager vi os gerne.
  3. Meddelelse til nuværende administrator om ny administrator – denne opgave påtager vi os gerne.
  4. Meddelelse om fuldmagt til Syddan A/S for udlevering af materiale fra tidligere administrator – vi gør fuldmagtsmateriale klar.
  5. Ændring af fuldmagtsforhold, bank, PBS m.m. til Syddan A/S.

Herefter vil vi sørge for at fremskaffe nødvendige sagsmapper, dokumentmapper, årsregnskaber, revisionsprotokollater, korrespondance samt øvrigt materiale, som er nødvendigt for effektiv administration.

Sammen med bestyrelsen/formanden aftaler vi den præcise “køreplan” for din forening eller ejendom.

Info

SYDDAN A/S
Hjulsporet 27
4930 Maribo

54 78 14 00
info@syddan.dk

Kort